Featured Products

Mã : CX603

The InTemp CX603 Dry Ice data logger is a Bluetooth Low Energy (BLE)-enabled multiple-use logger that records temperature data for up to 365 days.

Hotline : 0909 861 064 - Email : sales@mekongtek.com.vn

Application:

Giải pháp y tế

Solution...

Mã : CX402

InTemp VFC Bluetooth Low Energy Temperature (with Glycol) Data Logger (CX402-VFCxxx)  

Hotline : 0909 861 064 - Email : sales@mekongtek.com.vn

Application:

Giải pháp y tế

Solution...

Mã : CX702

The InTemp CX702 Cryogenic data logger is a low-cost Bluetooth Low Energy (BLE)-enabled single-use logger that records temperature data for up to 90 days. 

Hotline : 0909 861 064 - Email : sales@mekongtek.com.vn

Application:

Giải pháp y tế

Solution...

News and Events

Đo kiểm nhiệt độ - độ ẩm trong chế biến công nghiệp

Khi máy móc thay thế dần con người trong khâu sản xuất thì việc kiểm soát được máy móc/ thiết bị công nghệ hay việc dùng công nghệ kiểm soát công nghệ là môt điều chắc chắn rằng bạn đang giảm bớt sự rủi ro của toàn bộ dây chuyển. Đặc biệt tại những vị trí khắc nghiệt bởi nhiệt độ, áp suất, năng lượng... thì con người không thể tiếp cận trực tiếp. Vì vậy Data Logger là thiết bị thay con người giám sát nhiệt độ - độ ẩm ở những vị trí/ môi trường khó khăn nhất và đưa ra kết quả cho con người, qua đó con người hoàn toàn có thể phân tích và đưa ra hướng giải quyết kịp thời và phù hợp

Hotline
Contact us if you have any questions